Consiliere in cariera

Un  proces de consiliere in cariera iti poate facilita :
•           Cunoasterea mai deplina a aptitudinlor personale, abilitatilor, deprinderilor sau cunostintelor;
•           Gasirea filierei de educatie si formare profesionala in consens cu proiectele si resursele lor, cu privire la cariere in contexte concrete de viata;
•           Indentificarea alternativelor ocupationale complementare structurii lor de interese, aptitudini si caracteristici dominante de personalitate;
•           Conturarea pozitiva si realista a imaginii de sine;
•           Identificare cauzelor, natura si amploarea barierelor/ blocajelor decizionale in aria ocupatiilor;
•           Maturizarea decizionala si a autonomiei in planificarea dezvoltarii carierei;
•           Compensarea lipsei de informatii, a informatiilor incomplete sau eronate si atenuarea stereotipurilor cu privire la lumea muncii;
•           Identificarea surselor de insatisfactie profesionala, a incompatibilitatii sau dificultatii de relationare sociala si de asumare a diferitelor roluri.
Oferim urmatoarele servicii de consiliere in cariera:
•    analiza psihologica a muncii;
•    formare, orientare si repartitie în munca dupa criterii psihologice;
•    analiza si prevenirea fenomenelor de inadaptare profesionala;
•    studiul si prevenirea stresului ocupational;
•    studierea si evaluarea modalitatilor de îmbunatatire a adaptarii persoanei in activitatea de munca;
•    consiliere pentru orientarea în cariera si dezvoltare personala;
•    informare si consiliere în vederea reconversiei si integrarii socio-profesionale;
•    evaluare, consiliere pentru plasarea în munca a persoanelor cu dizabilitati;
•    consiliere in vederea integrarii socio-profesionale a categoriilor de persoane defavorizate;
Consilierea carierei este un proces de abordare globala a persoanei sub toate aspectele vietii sale personale, profesionale si sociale si are drept continut acordarea de servicii de informare, consiliere si orientare in scopul sprijinirii acestuia – in orice etapa a vietii – pentru dezvoltarea carierei personale prin luarea unor decizii potrivite pentru sine in sfera educatiei, muncii si vietii comunitare.